Hvem køber hvalp fra kennel Team Paka´s ?

Det gør alle mulige forskellige mennesker, der ønsker en god schæferhund! Fælles for dem er, at de selvfølgelig har overvejet grundigt, at en schæferhund er den rigtige race for dem, og det er også mennesker, der har til hensigt at tilbyde hunden et godt liv, hvor dens behov bliver opfyldt.


Både mennesker med store ambitioner med hunden og mennesker, der ”bare” vil have en god familiehund, køber hvalp fra kennel Team Paka´s!


Men for at kunne holde et højt kvalitetsniveau på avlsdyrene, er det nødvendigt, at opdrætteren er med til at bestemme, hvilke hvalpe, der skal hvorhen! Det er oftest bitte små bygningsmæssige detaljer, der afgør, om en hvalp ser ud til at kunne blive en ”stor stjerne,” eller ”bare” en rigtig god solid hund. Og det er selvfølgelig stjernerne, der gerne skal frem i rampelyset med henblik på at kunne videreføre linjen – altså bruges i avlen.

Men flertallet af hvalpene sælges som familiehunde, og glæden ved at få korte eller lange hilsener fra hvalpene rundt omkring – ofte med billeder – ja, den er også stor! En ny stjerne giver én slags glæde, men alle de glade mennesker, der har fået ”verdens bedste hund” – det er der en anden slags glæde ved at høre eller læse om.

Det bedste bevis for, at folk har haft ”verdens bedste hund,” er, at de vender tilbage og skal have en ny, når den gamle ikke kan mere. Dem er der heldigvis rigtig mange af!


Hvem og hvad er kennel Team Paka´s? Og kan du føle dig tryg ved at købe en hvalp her?

Det er vigtigt, at en kommende hundeejer føler sig tryg ved sit valg af opdrætter, og derfor har jeg valgt at få lavet denne side som supplement til kennelens egentlige hjemmeside, der måske er for de mere nørdede og uden de mange grundlæggende og uddybende forklaringer. Denne side skulle gerne give et billede af, hvad der ligger bag kennel Team Paka´s, dels ved at beskrive nogle facts omkring avlen og grundlaget for beslutningerne, når der planlægges et kuld og dels for at fortælle om erfaringsgrundlaget. Men på trods af de mange års erfaring, stor viden og de største bestræbelser på at avle så gode og sunde hunde som overhovedet muligt, kan det ikke undgås, at der er fejl og ikke så heldige eksemplarer imellem. Hvis en opdrætter påstår det modsatte, plejer jeg at svare, at den pågældende enten ikke har opdrættet særlig meget endnu, eller måske bare ikke fortæller sandheden! Hvis der er tale om arveligt betingede sygdomme, vil man som hvalpekøber være sikret i en skriftlig købsaftale, som følger med hver hvalp. Aftalen henholder sig til DKK´s til enhver tid gældende regler og anbefalinger vedrørende erstatning. Men man skal som hvalpekøber have en god fornemmelse og føle sig tryg i sit valg af opdrætter, og opdrætteren skal også kunne bistå med gode råd, når der er brug for det.Hvordan bor hvalpene og hvordan bliver de præget og socialiseret ?

Jeg er så heldig at have nogle rigtig dygtige, flittige og loyale samarbejdspartnere omkring hundene. Dette betyder, at nogle af tæverne ejes i fællesskab eller er udstationeret hos mennesker, der også har aktiviteterne med schæferhunden som hobby. Dette har den kæmpe fordel, at der ikke skal gå så mange hunde her på stedet. Så hver hund får på den måde optimal træning og et liv med masser af kontakt og oplevelser. For der er naturligvis en grænse for, hvor mange hunde ét menneske kan nå at tage sig af i et omfang, der tilgodeser hundenes behov.


Dette betyder også, at nogle kuld ligger hos de familier, hvor moderen bor til daglig. Jeg følger naturligvis selv kuldene undervejs og tager dem ofte hjem, når hvalpene er 8 uger for at studere dem indgående og få dem rigtigt fordelt til de forskellige købere alt efter købernes ambitioner og hvalpenes umiddelbare anlæg.
Uanset om et kuld bliver født hér eller hos en anden familie sørges der grundigt for deres ve og vel på alle måder: De passes og plejes, får besøg af så mange forskellige mennesker som muligt, bliver leget med og bliver præsenteret for passende mange input, så de er godt rustet til at komme videre ud i verden.
Her og hos de fleste af mine gode samarbejds-partnere bliver hvalpene født inde i boligen, hvor det er nemmest at have konstant føling med deres og moderens trivsel. Men når de er et par uger eller 3 gamle, flyttes de ud i andre og dertil indrettede omgivelser. ”Køkkenopdræt” lyder i nogle menneskers ører så idyllisk, men sagen er, at hvalpe i løbet af deres opvækst sviner mere og mere, ligesom de ikke altid kender forskel på legetøj, kødben og husets øvrige inventar! Så ens hjem kan virkelig blive forvandlet til en for de fleste uønsket ukendelighed, hvis de skal opholde sig permanent inde i boligen. Men hvalpene kommer fortsat ind og får lov at undersøge og blive kendt med lyde og diverse andet – det er bare i mindre daglige doser – f.eks. et par timer ad gangen én eller flere gange om dagen. Og så kommer de naturligvis ud i frisk luft, hvor de frit kan udfolde sig og lege med hinanden og med os mennesker. ABR har skrevet en fin artikel om emnet prægning,  hvis man har lyst til at læse mere.


Alt dette vedrører prægning og socialisering og er en meget vigtige faktorer i forhold til senere at få en god og stabil voksen hund ud af hvalpen.


Det er ikke min overbevisning, at hvalpe har gavn af at køre bil, komme på byture, skovture og strandture før de er 8 uger gamle! Efter bedste overbevisning har de nok udfordring i at udforske det nære miljø der, hvor de er født. Kun hvis det nære miljø er alt for stille, kan man med fordel transportere dem et andet sted hen nogle gange, så de får oplevet mere støj f.eks. Når hvalpe er 8 uger, har de stadig meget brug for tryghed og skal langsomt derefter styrkes via så mange forskellige input og erfaringer som muligt. Det betyder også, at de første par uger i det nye hjem er en stor omvæltning, hvor hvalpen skal opnå tillid og tryghed i dens nye flok og dens nye omgivelser. Herefter skal den igen i trygt følgeskab med sin nye ejer ud og møde den store verden. Alt dette hedder socialisering og er en rigtig vigtig faktor i forhold til senere at få en god og stabil voksen hund ud af hvalpen. En super god artikel af ABR om den ny hvalps første tid i det nye hjem kan læses her: ABR artikel om hvalpe.  Vær iøvrigt opmærksom på, at det er idag lovpligtigt, at udlevere en pasningsvejledning ved salg af levende dyr. Du kan se et eksempel på en pasningsvejledning hér.Navngivning.

Nogle hvalpekøbere har en forestilling eller en forventning om, at de selv kan bestemme hvalpens navn. Det kan de også – men kun det navn man ønsker at kalde hunden, for det er fuldstændig op til den enkelte hundeejer! Jeg kalder selv en del af mine egne hunde et helt andet navn, end de har på stamtavlen, fordi navnet på stamtavlen måske slet ikke er egnet som kaldenavn. Kuldene får navne i alfabetisk rækkefølge på den måde, at en kennels første kuld har navne med begyndelsesbogstavet A, det næste kuld B, o.s.v. Senest når hvalpene er 5 uger gamle, sender opdrætteren en liste (listen hedder en registreringsanmeldelse) til Dansk Kennel Klub over kuldet, hvor der opgives, hvor mange hanner og tæver der er, og hvad de skal hedde. Herefter registrerer DKK kuldet med stambogsnavnene og tildeler hver hvalp et stambogsnr. Når hvalpene er ca. 7 uger gamle bliver de chipmærket, så her bliver hvalp, navn, stambogsnr. og chip endeligt ”forbundet” med hinanden. Somme tider kan der på dette tidspunkt stadig være tvivl om, hvor én eller flere hvalpe skal hen, og af den grund lader jeg aldrig andre bestemme, hvad en bestemt hvalp skal hedde. Og vigtigt at er det i den forbindelse at tænke på, at det trods alt er hunden, der er det vigtigste og ikke navnet! En yderligere grund er at undgå dilemmaer i forhold til andre mennesker, for smag og behag er jo som bekendt forskellig. Og det officielle navn, der vil figurere i kataloger o.s.v., må være et, som opdrætteren kan lide og kan stå inde for.

Selv følger jeg et gammelt råd, når jeg finder et kaldenavn til en hvalp, som jeg selv vil beholde: Navnet skal have to stavelser og meget gerne ende på "i" eller "a". Det sidste kan være svært at finde til en han! Men hvis det ender med "o", som er en ”mørk” lyd, bør vokalen i første stavelse være ”lys” som f.eks. "i" eller "a". Navne med én stavelse er svære at kalde venligt – det bliver for kort og dermed hårdt i lyden. 3 stavelser og mere er for langtrukket – hunden er for længst i gang med noget andet, inden man har udtalt de mange stavelser. 

Her var jeg inde på noget, der er relateret til kontakt og indlæring. Jeg kan naturligvis kun anbebafale, at man finder den nærmeste kreds i Schæferhundeklubben - alternativt en kreds, hvor man har nogle relationer i forvejen. ABR har også skrevet en særdeles anbefalelsesværdig artikel om hvalpetræning: Hvilken type schæferhund opdrætter kennel Team Paka´s ?

En schæferhund fra Team Paka's er en såkaldt højavlsshund! Læs også om dette under "varianter!" Det er måske allerede skinnet igennem ved læsning af nogle andre afsnit, hvordan der prioriteres, men her er et forsøg på at tydeliggøre, hvor vi står i forhold til racen og de varianter, man vil kunne finde rundt omkring. 


På baggrund af de mange års erfaring og grundigt kendskab og relationer til især Tyskland, lægges vægten i opdrættet på sundhed, bygningsforhold og udtryk, psyke, herunder drifter. 


Ved et planlagt kuld forsøges alle dele i alle deres aspekter altid opfyldt, så der skal indgås så lidt kompromis som muligt. Forældredyrene søges udvalgt, så de henholdsvis kompenserer for hinanden eller forstærker hinandens gode egenskaber. Derfor lykkes det også ofte at fremavle dyr, der begår sig i den bedste ende på udstillingssiden, ligesom mange af dem beviser deres brugsegnethed og styrke ved, at de fleste er avlskåret i såvel Danmark som Tyskland. Mange af vores hunde aflægger deres brugsprøver her i landet og glædeligvis har mange af kennelens hunde aflagt flotte modprøver i såvel Danmark som i udlandet. Men udover avlsarbejdet, ligger der også en kæmpe stor og uvurderlig indsats fra mine hundevenner og samarbejdspartnere til grund for de gode resultater, ligesom velvillig og kompetent hjælp fra diverse figuranter har været mulig. Uden alt dette – ingen store sejre! Hermed ønsker jeg både at takke alle de, der har ydet eller stadig yder et stort arbejde med kennelens hunde, og samtidig give udtryk for, at kammeratskab, loyalitet og hjælpsomhed er et must, når man har med schæferhunde at gøre!


Læs mindre